drie tips voor vissen

Een van de belangrijkste informatie die een visser kent, wind, beweging van waterstromingen en maanaspecten hebben grote effecten. De stroming heeft invloed vanaf de plek die de jager heeft gekozen. De stilstaande stromingen duwen de vis van het ondiepe water Read more…